Rendkívüli nyitvatartás.


A héten kizárólag június 12-én (szerdán) tartunk nyitva. Az ügyfélszolgálat, a személyes átvét és a postázás csak ezen a napon elérhető.
Megértésüket köszönjük.

Regisztráció

A www.tortacenter.hu (a továbbiakban: Weboldal) honlapon regisztráló (a továbbiakban: Ügyfél) a regisztráció elküldésével elismeri, hogy megismerte és elfogadja a lentebb ismertetett általános szerződési feltételeket és adatvédelmi tájékoztatót.
    
Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF).

Regisztráció

A webáruházban történő vásárlás regisztrált tagok számára lehetséges.
A Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.
A regisztrációhoz egy valós e-mail cím, egy szabadon választott jelszó, valamint a szállításhoz és számlázáshoz kapcsolható adatok (szállítási-számlázási név, cím, telefonszám, és opcionálisan adószám, megjegyzés) megadása szükséges.
Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Soós Norbert egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Szolgáltató) az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.

Bejelentkezés

A sikeres regisztrációnál megadott e-mail címmel és jelszóval tud az Ügyfél a Weboldalra bejelentkezni a Bejelentkezés menüpont alatt.

Adatok módosítása

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Kosár ikonra mutatva nyílik lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.
Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Vásárlás

A megvásárolni kívánandó termékek kiválasztására a regisztrációt követő bejelentkezés után a Webáruház menüpont alatt nyílik lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott terméket, az Ő általa megadott mennyiségben, a sárga kosár ikon használatával teheti Kosarába. Az egyes termékekre kattintást követően, a termék részletes adatait ismertető oldalon bővebb információkat is találhat az adott termékről.
A terméket ismertető oldalon feltüntetésre kerül, hogy az adott termék raktárkészleten van-e, valamint a vállalt szállítási határidő.
A Kosár tartalmának módosítására a Weboldal tetején található kosár ikonra történő kattintást követően van lehetőség. A Kosár tartalma törölhető.
Amennyiben az Ügyfél a Kosárban kiválasztotta a számára megfelelő átvétel módját, a Weboldal tájékoztat a vállalt szállítási határidőről és felhívja a figíelmet a szállítási költségre.
Az Ügyfél a Megveszem linkre kattintással rendelheti meg a kiválasztott termékeket.
Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

Általános tudnivalók

A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.
A rendeléseket a Weboldalon közölt adatok alapján 1-7 munkanapon belül tudjuk teljesíteni.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót, esetleges termékdíjat már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
Az árváltozás jogát fenntartjuk. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel, ha az nyilvánvalóan téves, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Semminemű felelősség nem terheli a Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért.
A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szállítási feltételek

Ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, valamint az egyéb esetleges feltételek teljesülnek, a Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével.
Kiszállítással megjelölt (díjmentes szállítási összeget el nem érő) megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül.
A megrendelt terméket - előzetes megbeszélés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén.
A mindenkor szállítási díjtételek és feltételek a Szállítási feltételek menüpontban találhatóak meg.

Elállás joga

Az elállás feltételeit a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él. A vásárló, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A rendeléstől való elállási szándékát e-mailen jeleznie szükséges az elallas@tortacenter.hu címre a küldemény visszajuttatása előtt. A vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
Webáruházunk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A webáruház mindaddig mentesül a visszafizetés alól, míg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
Figyelem! Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárló felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Az Ügyfél a megrendelt terméke(ke)t személyes, postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza. Ilyenkor az Ügyfelet kizárólag a termék visszaküldésével kapcsolatosan felmerült költségek terhelik. Az utánvéttel küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.
Figyelem! A termék új, nem használt állapotában csak eredeti csomagolásában, és az eredeti számlával együtt küldhető vissza.
A vásárló nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát a hivatkozott rendelet 29. § részletezett eseteiben.

Panasztétel

A lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat az Ügyfél, amennyiben fogyasztói jogainak megsértését észleli. A fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően a hatóság dönt.
Békéltető testületnél (a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő), bíróságon kívüli békés rendezés céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet. Amennyiben a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita merülne fel.

Előjegyzés

Amennyiben egy termék pillanatnyilag nem rendelhető, akkor Előjegyezhető felirat jelenik meg a részletes leírásánál. Ebben az esetben is kosárba rakható, viszont a raktáron lévő, megrendelhető termékektől elkülönítve jelenik meg. Amint készletre került, az előjegyző Ügyfél részére e-mail értesítést küld Szolgáltató. Az Ügyfél nem köteles a terméket megvásárolni, azt törölheti kosarából.
Szolgáltató próbálja maximálisan kielégíteni az Ügyfelek igényeit, értve ezalatt olyan termékek beszerzését, amik aktuálisan nem találhatóak meg a Weboldalon. A termék beérkezését követően Szolgáltató e-mailt küld az Ügyfélnek. Az Ügyfél nem köteles a terméket megvásárolni.

Adatvédelmi nyilatkozat

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során Szolgáltató a következő adatokat rögzíti az Ügyféltől: név, szállítási-számlázási cím, elektronikus levelezési cím, elérhetőségi telefonszám.
Választhatóan megadható az adószám a számlázáshoz, valamint a szállításhoz kapcsolódó egyéb megjegyzés.
A megrendelések kiszállítása érdekében a következő adatokat bocsátjuk a Szállító (Magyar Posta Zrt.), illetve a Szállító megbízottjának rendelkezésére: megrendelő neve, a teljes szállítási cím, egyéb közlendő (szállítás pontosítására szolgáló információk). A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) valamint a megrendelő telefonszáma.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelezően megadható adat esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
Az adatok törlését Ügyfél írásban, e-mailben kérheti.

A teljes Adatvédelmi tájékoztató az alábbi oldalon ismerhető meg:
www.tortacenter.hu/adatkezelesi_tajekoztato